Onsdag, siste dagen i Oktober, å vintermånedene starter nå.

Starter med mandag, mange av åringene og di eldre hestene trente, i går tirsdag- diverse rakbane jobb på rakbanen, stort sett toåringer. I dag onsdag skal alle åringene kjøres. Samtidig som vi er på vei inn til Leangen nå, 7.45. Der noen skal gå banejobb.

Vegard.